Ślub konkordatowy

ślub

Instytucja ślubu konkordatowego istnieje od 1998 roku. Jest to doskonałe rozwiązanie dla tych par, które nie chcą osobno udawać się do urzędu stanu cywilnego i osobno do kościoła.

Ślub konkordatowy to jednoczesne podpisanie aktu prawnego i przeprowadzenie ceremonii kościelnej. Jeżeli chcesz uniknąć typowych formalności, które wiążą się z wzięciem ślubu cywilnego, warto zdecydować się właśnie na ślub konkordatowy.

Oczywiście w dalszym ciągu masz wybór, czy chcesz osobno wziąć ślub cywilny i osobno ślub kościelny, ale w praktyce takie przypadki raczej są rzadko spotykane.

Ślub konkordatowy ma podobną procedurę, co zwykły ślub kościelny. Młodzi także muszą odwiedzić parokrotnie kancelarię parafialną, w której przedstawiają świadectwa bierzmowania, świadectwa chrztu, zaświadczenie o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego, a także o odbyciu spotkań w poradni rodzinnej.

Nie można zapomnieć również o dowodach osobistych. W przypadku ślubu konkordatowego konieczne jest także, na co najmniej 3 miesiące przed datą planowanego ślubu, odwiedzenie urzędu stanu cywilnego, gdzie przedstawia się dowody osobiste, skrócone odpisy aktów urodzenia, a w przypadku wdowy/wdowca akt zgonu współmałżonka.

Jedyna istotna decyzja przed wizytą w USC to ta dotycząca nazwiska, jakie przyjmie żona po zawarciu małżeństwa. Z urzędu młodzi następnie otrzymują zaświadczenie o braku okoliczności wykluczających zawarcie małżeństwa. Należy go przedstawić w kancelarii parafialnej. Trzeba pamiętać, iż taki dokument jest ważny przez trzy miesiące.